Ośrodek szkolenia kierowców AS - GdańskOśrodek szkolenia kierowców AS - GdańskOśrodek szkolenia kierowców AS - Gdańsk
+48 575 100 539
15:00 - 18:00
Gdańsk

Zmiany dla nowych kierowców od 2016 roku

  • Home
  • Blog
  • Zmiany dla nowych kierowców od 2016 roku
Zmiany dla nowych kierowców od 2016 roku

Od 04 stycznia 2016 roku wchodzą z życie przepisy ustawy o kierujących pojazdami. Nie będzie trudniej zdać egzaminu, natomiast na nowych kierowców czekają rozmaite ograniczenia i obowiązki , przede wszystkim będzie ich obowiązywał 2-LETNI OKRES PRÓBNY od momentu wydania jej dokumentu prawa jazdy

1.Obowiązkowy teoretyczny kurs doszkalający w ośrodku egzaminowania-

Nowo upieczeni kierowcy, którzy uzyskają uprawnienia po 4 stycznia 2016 roku będą musieli między 4 a 8 miesiącem – począwszy od dnia, w którym zostanie wydany dokument – zgłosić się na dwugodzinny teoretyczny kurs doszkalający, prowadzony przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Kurs obejmował będzie czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, problematykę wypadków drogowych oraz psychologicznymi aspektami związanymi z prowadzeniem samochodu.

2. Obowiązkowe szkolenie praktyczne.
Także między 4 a 8  miesiącem okresu próbnego, konieczne będzie też zaliczenie godzinnego szkolenia praktycznego, prowadzonego w formie ćwiczeń m.in. jazdę na zakręcie na śliskiej nawierzchni, efektywne hamowanie z systemem ABS, wychodzenie z nieplanowanego poślizgu. Zajęcia będą odbywać się w tzw. ODTJ-ach, czyli Ośrodkach Doskonalenia Techniki Jazdy. Instruktorzy mają m.in. jak zachować się w sytuacji, gdy auto wpadnie w niekontrolowany poślizg.

Zaświadczenie o zaliczeniu szkoleń trzeba będzie przedstawić staroście pod rygorem zatrzymania prawa jazdy.Oba szkolenia w Gdańsku organizować będzie  PORD za kwotę nie wyższa niż  300zł

3. Dodatkowe limity prędkości dla młodych kierowców.
Nowe przepisy, w okresie pierwszych 8 miesięcy od dnia odebrania prawa jazdy, przewidują wprowadzenie oddzielnych limitów prędkości dla młodych kierowców. Początkujący kierowcy w obszarze zabudowanym nie będą mogli przekraczać prędkości 50 km/godz., 80 km/godz. poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/godz. na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej, nawet jeśli znaki drogowe będą pozwalać na danym odcinku na szybszą jazdę.

4. Przez pierwsze 8 miesięcy od odebrania prawa jazdy kierowca może kierować wyłącznie pojazdem samochodowym oznakowanym z tyłu i z przodu nalepką z zielonym listkiem

5.Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej ściśle związanej z prowadzeniem auta oraz zakaz podejmowania pracy zarobkowej w charakterze kierowcy (przed upływem 8 miesiąca od otrzymania prawa jazdy)

6. Jeżeli w okresie próbnym kierowca popełni 2 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji potwierdzone mandatem lub wyrokiem sądu , przedłuża mu się okres próbny o kolejne 2 lata oraz  będzie musiał odbyć dodatkowy kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego ( 4 dniowy -28 godzinny)

7. Zatrzymanie prawa jazdy i cofnięcie uprawnień

Jeżeli osoba nie przedstawi w terminie wymaganych zaświadczeń o ukończonym kursie reedukacyjnym lub obowiązkowych teoretycznym i praktycznym w WORD  będzie miała ZATRZYMANE PRAWO JAZDY a w celu jego odzyskania musi przedstawić wymagane zaświadczenia przed upływem roku od wydania decyzji o zatrzymaniu, w innym wypadku będzie musiała zdawać jeszcze raz egzamin państwowy jako kontrolne sprawdzenie kwalifikacji.

Cofnięte uprawnienia będzie miał każdy, kto w okresie próbnym dokona 3 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu  w komunikacji lub 1 przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu  lub ponownie przekroczy 24 punkty karne w okresie 5 lat od wydania decyzji o konieczności odbycia kursu reedukacyjnego. Wtedy niestety należy przystąpić do kursu nauki jazdy i egzaminu od nowa

Czytaj więcej: http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/3761161,nowe-egzaminy-na-prawo-jazdy-od-1-stycznia-2016-bedzie-jeszcze-trudniej-zdac,id,t.html