Ośrodek szkolenia kierowców AS - GdańskOśrodek szkolenia kierowców AS - GdańskOśrodek szkolenia kierowców AS - Gdańsk
+48 575 100 539
15:00 - 18:00
Gdańsk

FAQ

ILE KOSZTUJE ZROBIENIE PRAWA JAZDY ?
Koszt uzyskania upragnionego prawa jazdy jest w dużej mierze uzależniony od ceny kursu, ponieważ ta cena może różnić się w różnych ośrodkach szkolenia kierowców. Ceny kursów w Gdańsku też zależą od wielu czynników. Szkoły, które posiadają wysoko wykwalifikowaną kadrę, które rzetelnie przygotowują kandydatów na kierowców do bezpiecznego poruszania się po drodze, które cieszą się pozytywnymi opiniami i mają dobre wyniki nauczania zapewne będą oferowały droższe kursy niż konkurencja. Droższy kurs oznacza zatem, że osoba trafi na profesjonalistów, którzy w odpowiedni sposób i na wysokim poziomie przygotują kandydata nie tylko do egzaminu.

Aby uzyskać prawo jazdy należy opłacić również badanie lekarskie, podczas którego lekarz orzecznik wydaje zaświadczenie dla kierowców. Koszt badania to od 150 do 200 zł. W naszym ośrodku badanie jest zapewnione na miejscu i w promocyjnej cenie. .

Aby uzyskać prawo jazdy należy zdać egzamin państwowy, którego opłata jest podzielona na 2 części - 50 zł za cześć teoretyczną egzaminu oraz 200 zl za część praktyczną egzaminu.

Samo odebranie dokumentu prawa jazdy z urzędu to koszt 100,50zł ( proszę pamiętać również o kolorowym zdjęciu do dokumentu)

Kosztem zdobycia prawa jazdy mogą być również szkoleniowe jazdy dodatkowe, które kursanci często wykupują przed egzaminem. Koszt jazdy zazwyczaj jest podawany w cenniku godzinowym, przy większej ilości godzin ośrodki często oferują rabaty.

Jeśli uda się Wam zdać egzamin za pierwszym razem, to super wiadomość i ogromny sukces. Jeśli jednak egzamin państwowy będzie trzeba powtórzyć, generuje to dodatkowe koszty. Średnia zdawalność egzaminów w Gdańsku to ok 40%. Kandydaci po kursie w naszym ośrodku radzą sobie świetnie, blisko 60% naszych kursantów zdaje egzamin za pierwszym podejściem 🙂

Prosimy również pamiętać, że po zdanym egzaminie państwowym należy uiścić opłatę za wydanie prawa jazdy (100,50zł) oraz podesłać potwierdzenie opłaty mailem do urzędu lub osobiście pofatygować się i zapłacić na miejscu oraz przekazać potwierdzenie zapłaty urzędnikowi. Tylko wtedy Wasze prawo jazdy zostanie skierowane do „wydruku”
KTO MOŻE ZAPISAĆ SIĘ NA KURS ?
Aby zdobyć prawo jazdy należy mieć ukończony przepisami wiek, który jest różny w zależności od kategorii prawa jazdy. Natomiast na kurs prawa jazdy można zapisać się na 3 miesiące przed wymaganym wiekiem tj 14 lat dla kat AM, 16 lat dla kat B1 i A1, 18 lat dla kat. B i A2 oraz 24 lata dla kat A. Motocykliści, którzy posiadają prawo jazdy kat. A2 mogą już po 2 latach przystąpić do kursu na kat A

Aby rozpocząć kurs należy mieć wyrobiony nr PKK, który nadaje kandydatowi na kierowcę Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego lub Starostwa Powiatowego w miejscu swojego zamieszkania. Aby uzyskać nr PKK należy złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy ze zdjęciem oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami. W naszym ośrodku wszelkie formalności związane w wypełnieniem wniosku oraz przystąpieniem do badania lekarskiego organizujemy zawsze przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. W Gdańsku mieszkańcy wyrabiają nr PKK od ręki – po wcześniejszej rezerwacji wizyty, która nie jest konieczna, ale zapewnia brak czekania w kolejkach.
KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO ?
Do egzaminu państwowego może przystąpić osoba najwcześniej na miesiąc przed ukończeniem wymaganego wieku do uzyskania prawa jazdy. Mając nr PKK ośrodek egzaminacyjny może przyjąć kandydata na egzamin z teorii, oznacza to, że każdy może zrezygnować z części teoretycznej kursu i przygotować się do egzaminu państwowego samodzielnie. Jednak takie rozwiązanie proponujemy zawsze osobom, które mają już prawo jazdy i chcą uzyskać dodatkową kategorię. Osoby, które po raz pierwszy przystępują do kursu, chętnie zapisują się na pełen pakiet kursu tj część teoretyczną i praktyczną , ponieważ łatwiej jest z instruktorem / wykładowcą na bieżąco omawiać wszelkie wątpliwości podczas zajęć teoretycznych.
Aby przystąpić do egzaminu państwowego należy ukończyć kurs w OSK, który ma ustalone minimum godzin szkoleniowych wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury. I tak, na przykładzie kat. B należy ukończyć minimum 30 h teorii oraz 30 h praktyki. Kurs zostaje zakończony, jeśli kursant zaliczy w swoim OSK egzamin wewnętrzny przeprowadzany na wzór państwowego. Każdy OSK jest zobowiązany prawem do przeprowadzenia części teoretycznej i praktycznej egzaminu. Kursant, który zaliczy egzamin wewnętrzny jest kierowany na egzamin państwowy, jeśli egzamin wewnętrzny jest niezdany, należy go poprawić, tak, aby wszystkie zadania egzaminacyjne były pozytywnie zaliczone.
Ukończenie kursu to zatem nie tylko wyjeżdżenie obowiązkowych godzin, ale wykazanie się swoimi umiejętnościami na egzaminie wewnętrznym.
ILE TRWA KURS PRAWA JAZDY ?
Standardowy czas trwania kursu to ok 2,5-3 miesiące od rozpoczęcia zajęć na kursie teoretycznym . Cześć teoretyczna powinna zająć maksymalnie 2,5 tygodnia, w naszym ośrodku oferujemy kursy weekendowe ( 2 weekendy) oraz popołudniowe (ok 2 tygodnia) W czasie wakacji i ferii zimowych oferujemy również tygodniowy kurs poranny. Po zakończonej teorii kursanci mogą rozpocząć jazdy praktyczne, które standardowo odbywają się co drugi lub co trzeci dzień. Instruktor ma również ograniczenie czasowe co do trwania jednej lekcji, tak więc nie można zrealizować kilku lub kilkunastu godzin na jednym spotkaniu (wynika to z przepisów prawa)
Niektóre ośrodki oferują kursy ekspresowe, droższe od standardowych, które dają gwarancję ukończenia kursu w miesiąc, niestety z naszego doświadczenia i obserwacji wynika, że taki kurs ma o wiele mniejszą efektywność, ponieważ kursanci są takim tempem zmęczeni i jest im o wiele trudniej przyswajać wymagane umiejętności.