Ośrodek szkolenia kierowców AS - GdańskOśrodek szkolenia kierowców AS - GdańskOśrodek szkolenia kierowców AS - Gdańsk
+48 575 100 539
15:00 - 18:00
Gdańsk

Kto może zostać kierowcą ciężarówki?

  • Home
  • Blog
  • Kto może zostać kierowcą ciężarówki?
kierowca ciężarówki

Korzystanie z własnego lub udostępnionego samochodu osobowego albo motocykla to doskonały sposób na szybkie przemieszczanie się z miejsca na miejsce i uniezależnienie się od komunikacji zbiorowej, a także możliwość przewożenia znacznej ilości bagażu. Cieszenie się prowadzeniem auta wymaga jednak zdania egzaminu po ukończeniu szkolenia w wybranej przez siebie szkole nauki jazdy. W Gdańsku kursy na prawo jazdy kategorii A, A1, A2 oraz AM i B organizuje Ośrodek Szkolenia Kierowców AS. Dla wielu osób jest to jedynie wstęp do kariery kierowcy i etap na drodze do zdobycia prawa jazdy kategorii C albo C+E. Przekonajmy się, kto i na jakich zasadach może je otrzymać.

Co trzeba wiedzieć o prawie jazdy kategorii C i C+E?

Prawo jazdy kategorii C lub C+E, które pozwala na kierowanie pojazdem o DMC powyżej 3,5 tony (kategoria C) oraz pojazdem tego rodzaju z przyczepą (kategoria C+E) można uzyskać po odbyciu kursu prowadzonego przez szkołę nauki jazdy oraz pomyślnym zdaniu egzaminu. Kandydaci na kierowców muszą jednak mieć skończone 21 lat albo 18 lat, jeśli mają ukończoną tzw. kwalifikację wstępną. W obu przypadkach niezbędne będzie posiadanie prawa jazdy kategorii B. W grę wchodzi też kategoria C1, dostępna dla osób od 18. roku życia, pozwalająca na kierowanie autem o DMC do 7,5 tony. Zawsze warunkiem jest też przejście przez rozbudowane badania lekarskie oraz otrzymanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do prowadzenia auta od lekarza posiadającego uprawnienia do badań kierowców i wpisanego do ewidencji prowadzonej przez Marszałka Województwa. Nieodzowne jest zaliczenie obowiązkowego badania psychologicznego, tzw. psychotechniki. Może je wykonywać psycholog transportu, który jest wpisany do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu. W ramach wykonywanych testów sprawdzane są istotne cechy kandydata m.in. związane z predyspozycjami osobowościowymi (np. odporność na stres, równowaga emocjonalna, skłonność do podejmowania ryzyka), jak również czas reakcji na różnego rodzaju bodźce oraz zdolność do dłuższego skupiania uwagi czy wyciągania wniosków i logicznego myślenia.

Co jeszcze jest potrzebne do kierowania ciężarówką?

Kierowcy zawodowi muszą też posiadać tzw. kwalifikację wstępną w wersji pełnej lub przyspieszonej zakończoną egzaminem, która jest ważna przez okres 5 lat. Po tym czasie kierowca musi wziąć udział w obowiązkowym szkoleniu okresowym. Fakt posiadania świadectwa kwalifikacyjnego jest potwierdzany odpowiednią adnotacją w prawie jazdy. Przydatne mogą być też dodatkowe uprawnienia np. na przewóz ładunków ADR, a więc niebezpiecznych, w tym łatwopalnych, grożących wybuchem czy żrących. Dla wielu osób doskonałym uzupełnieniem będzie uprawnienie do obsługi HDS – hydraulicznego dźwigu samochodowego – które można uzyskać, przechodząc szkolenie i zdając egzamin teoretyczny i praktyczny przed komisją, w której składzie zasiada inspektor z UDT (Urzędu Dozoru Technicznego).