Ośrodek szkolenia kierowców AS - GdańskOśrodek szkolenia kierowców AS - GdańskOśrodek szkolenia kierowców AS - Gdańsk
+48 575 100 539
15:00 - 18:00
Gdańsk

Nowe definicje w Kodeksie Drogowym od 21 września 2022

  • Home
  • Blog
  • Nowe definicje w Kodeksie Drogowym od 21 września 2022
kodeks nowe definicje

Z dniem 21 września 2022 pojawiły się  nowe definicje, które będą miały  wpływ m.in. na manewry wyprzedania lub prędkość jazdy.

  • skrzyżowania-część drogi będącą połączeniem dróg albo jezdni jednej drogi w jednym poziomie, z wyjątkiem połączenia drogi o nawierzchni twardej z drogą o nawierzchni gruntowej lub z drogą wewnętrzną (do tej pory skrzyżowaniem było miejsce, które przecina, łączy lub rozwidla dwie drogi. Teraz skrzyżowaniem stały się połączenia między jezdniowe)

 

  • droga- budowla składającą się z części i urządzeń drogi, budowli ziemnych, lub drogowych obiektów inżynierskich, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, stanowiącą całość techniczno-użytkową, usytuowaną w pasie drogowym i przeznaczoną do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, ruchu osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt

Nowe pojęcia skomplikują życie nie tylko kierowcom, ale także organom procesowym, które będą ustalać kwestie winy po kolizji lub wypadku

Leave A Comment