Ośrodek szkolenia kierowców AS - GdańskOśrodek szkolenia kierowców AS - GdańskOśrodek szkolenia kierowców AS - Gdańsk
+48 575 100 539
15:00 - 18:00
Gdańsk

Jak szybko przyswoić zasady ruchu drogowego?

  • Home
  • Blog
  • Jak szybko przyswoić zasady ruchu drogowego?
zasady ruchu drogowego

Samodzielne poruszanie się autem jest wygodne, wiąże się jednak z koniecznością zdania egzaminu teoretycznego i praktycznego oraz uzyskania niezbędnych uprawnień. Do osiągnięcia pozytywnego wyniku testu i jazd potrzebne będzie opanowanie wszystkich zasad obowiązujących w ruchu drogowym. Zapamiętywanie poszczególnych przepisów jest jednak dość żmudne i nie zawsze efektywne, jeżeli nie zostanie przełożone na zachowania praktyczne. Najlepszym sposobem na przyswojenie wiedzy o tajnikach prawa o ruchu drogowym będzie zapisanie się na dobrze prowadzony kurs prawa jazdy. W Gdańsku działalnością tego rodzaju zajmuje się Ośrodek Szkolenia Kierowców OSK-AS. Przekonajmy się, jakie metody przekazywania wiedzy okażą się najskuteczniejsze.

Co trzeba wiedzieć o nauce przepisów?

Wszystkie informacje na temat przepisów obowiązujących podczas poruszania się samochodem w normalnym ruchu są zawarte w ustawie „Prawo o ruchu drogowym”. Jak każdy akt prawny jest ono jednak napisane hermetycznym językiem, a wiele użytych sformułowań może wydawać się trudnymi do zrozumienia. Specyficzny jest też porządek, w którym ujęto poszczególne kwestie. Sposobem na opanowanie niezbędnej wiedzy będzie wzięcie udziału w wykładach prowadzonych przed doświadczonych instruktorów, którzy „przełożą” zapisy kodeksu na zrozumiały i jasny język, odniosą je do rzeczywistych sytuacji spotykanych na drodze jak i na egzaminie państwowym, a przy tym wskażą związane z nimi pułapki i zagrożenia. Efektem takiego podejścia będzie lepsze rozumienie zasad podczas poruszania się pojazdem, a jednocześnie zwiększenie szans na pozytywny wynik zarówno egzaminu teoretycznego, jak i praktycznego.

Co ma znaczenie przy nauce zasad ruchu drogowego?

Warto pamiętać, że wiedza o zasadach ruchu drogowego będzie konieczna podczas zdawania testu komputerowego. Ucząc się do egzaminu, nie można więc zaniedbywać rozwiązywania prezentowanych oficjalnych pytań testowych, które są przekazywane naszym kursantom podczas zapisu na kurs.  Jest to ważne, ponieważ wiele z nich zawiera rozmaite pułapki i sformułowania, które mogą przysporzyć problemów.